Baigiantis vasarai nuvilnijo ESFA finansuojamo projekto ,,Būk sveikas, aktyvus ir laimingas“ stovykla. 32 dalyviai 4 dienas įvairiose veiklose: baidarių žygis, grūdinimosi pagal Kneipą pratybos, žygis į mišką, intuicijos lavinimo procesas per kūrybą, kubilas ir pirtis, stalo žaidimai, Aromatouch, nuolatinis bendravimas… Dėkingi visiems prisidėjusiems organizuojant ir pravedant šią stovyklą: Gražinai Stančaitienei, Ramutei Valančienei, Bronislavai Adomavičienei, Tadui Rapolavičiui, Dainorai Jonaitei, Rapolui Beržiniui, savanoriams Antanui ir Laurai, Vidai Candarienei, Dainiui Kinderiui, Daivai Ambrutaitytei, Rasai ir Sigitui Stoniams, Donatui Gimbutui. Visų didelis indėlis, viliuosi, paliks pėdsaką stovyklavusiųjų atmintyje.

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ – ne pelno siekianti organizacija, turinti daugiau nei dviejų metų patirtį dirbant su visuomenės sveikatingumo skatinimu ir plėtojimu, taip pat visuomenės sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo formavimu, savanoriškos veiklos organizavimu ir skatinimu. Organizacija išskirtinį dėmesį skiria soc. atskirtį patiriantiems asmenims skatindama soc. atskirties mažinimą ir soc. integraciją.

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ projektas įgyvendinamas pagal pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą

Siekiant projekto tikslo įtrauktos beveik visos bendrojo ugdymo įstaigos, esančias maždaug 70 km spindulio nuo Bitėnų km., kuriame bus teikiama dalis paslaugų.

Projekto metu kartu su partneriais bus sukurtas integralus procesas, kurio metu tikslinės grupės asmenys (vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų amžiaus, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams gyvenantiems kaimo vietovėse) dalyvaudami įvairiose kompleksiniuose užsiėmimuose pagerins savo fizinę ir psichinę sveikatą, taip pat mokysis gyventi sveikai ir aktyviai.
Projekto metu bus teikiamos žemiau nurodytos paslaugos, kuriomis bus pasiektas projekto tikslą:
• kompleksinės aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugos stovyklų metu;
• aktyvų gyvenimo būdą, bendravimą ir pažinimą skatinantys žygiai;
• kompleksinės sveikatinimo paslaugos;
• dailės terapijos užsiėmimai;
• sveikatos dienos šventės.
Projekto renginiuose planuojama dalyvaus 2600 unikalių dalyvių.

Projektui įgyvendinti iš iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

2019 08 22 Ketvirtadienis.

Turėkite aiškų tikslą gyvenime ir jo siekite, viskas paprasta- tokiais žodžiais prasidėjo Žmogaus orkestro Sauliaus Petreiko edukacija Pasaulio instrumentai ir jų skleidžiami garsai, kurią lydėjo nuostabus koncertas.

Stovyklos uždarymas

2019 08 21 trečiadienis

 Iki lietaus pabaigos stovyklautojai maudėsi gongo garsuose, tirpdė potyrius dailės terapijoje. Aromaterapijos užsiėmime vaikai susipažino su terapinės klasės eterinių aliejų istorija ir paskirtimi, sužinojo, kaip galima save sveikatinti atlikdami vieni kitiems pėdų masažą, tuo pačiu patyrė malonų aromatų poveikį savo emocijoms.

2019 08 20 Antradienis

Viena iš stovyklos dalyvių veiklų – žygis į mišką, kurį pradedame aktyviais susipažinimais prisistatymu ir komplimentu, kiek paėjus miško takeliais seka viktorina apie mišką ir gyvybę jame. Dar viena, ir daug kūrybinių pastangų reikalaujanti užduotis – pasirinkto daikto gamyba iš visko, ką randame miško aplinkoje. Gaminome paveikslą, miško knygą, vantą, paukščio lizdą, kompozicinę puokštę ir taburetę. Vienas ėjimo etapas vyko tyloje, po jo sekė trumpa meditacija ir susiliejimas su medžiais, vienumos su aplinka pajautimas.

Tuo metu kelios kitos komandos plaukė baidarėmis, gerino irklavimo įgūdžius, gėrėjosi laukinės gamtos vaizdais bei klausėsi juos supančių garsų.

Stovykloje skamba gongai, liejasi spalvos, ir diena vainikuoja teatras “Drugeliai” .“Drugelis” Režisierė Laura Žilinskienė veiksmą pratęsia pievelėje su žiūrovais.